تکنولوژی مدرن انتشار

گاست یک پلتفرم قدرتمند برای ساخت یک بلاگ یا نشریه آنلاین است

مجموعه‌ای از ابزارهای انتشار

انتشاریافته به‌عنوان نرم‌افزار متن‌باز

با یک PaaS کاملا مدیریت شده

با نظارت یک سازمان غیرانتفاعی

مجموعه‌ای از ابزارهای مدرن انتشار

گاست یک پلتفرم قدرتمند محتوایی و طراحی‌شده برای آینده است

An extensible rich editor

A familiar editing environment enables a seamless authoring experience that allows you to focus on one thing: creating content. More than just a formatting tool the editor allows you to pull in dynamic blocks of content like images, embeds and videos and Markdown. It’s built on a sane, open-standard which means it’s fully extensible.

Learn more about the editor

Flexible content management

Robust tagging functionality gives you fine-grained control over the categorisation of your content and a configuration layer called dynamic routing unlocks the power to structure your site content in almost any way you want.

Build any type of category, section, format or flow to adapt to your needs - including custom homepages, URL structures and multi-language content.

Read about dynamic routing

Ghost Mobile
Ghost Mobile
بومی وب: کاملاً آماده برای هر دستگاه تلفن همراه و دسکتاپ

Work with your team

Multiples roles for authors, editors and administrators. Invite your whole team to collaborate, with dedicated public user profiles for everyone.

Schedule content in advance New

Queue up your full editorial calendar ahead of time and set your posts to go live like clockwork. Ghost remembers to publish at the right time so you don't have to.

Enjoy simple site editing

Adding a logo, creating navigation menus, and injecting analytics code are all done with a couple of clicks. Save time on all the small changes you make.

Meta Title
Blazing fast mobile performance: Google AMP for Ghost
Recommended: 70 chars
Used: 53
Meta Description
We've just shipped support for Google Accelerated Mobile pages in Ghost. Now, all of your posts are automatically served with AMP versions. Rejoice!
Recommended: 156 chars
Used: 148
Search Engine Result Preview
Blazing fast mobile performance: Google AMP for Ghost
https://blog.ghost.org/amp-support/
We've just shipped support for Google Accelerated Mobile pages in Ghost. Now, all of your posts are automatically served with AMP versions. Rejoice!

Completely optimised distribution channels

Publish once, distribute everywhere. Your content is set up to be discovered in as many ways as possible by your readers.

Search engine optimisation

Proper SEO built in directly, with semantic markup, permalinks, XML sitemaps, canonical tags and automatic meta data with manual overrides.

Accelerated Mobile Pages New

With integrated AMP support, your site will rank higher and load in a fraction of a second from Google mobile search results.

Detailed structured data

Every post published renders beautifully all over the web, with rich meta tags for Facebook Open Graph, Twitter Cards and Schema.org.

Subscriptions by RSS, Email and Slack

Full RSS feeds, email subscription capture forms and Slack webhook integration are all included by default, and handled for you!

Completely open source & adaptable

صاحب کد خود باشید، سرنوشت‌تان را بررسی کنید و عملکرد خود را تعیین کنید

رایگان، باز و ساده

گاست محصولی کاملا متن‌باز است که دریافت گردیده‌است 1,382,458 times by developers all over the world. It uses a modern technology stack with sensible components and abstractions. We release code which developers love; The inventors of JavaScript, Android and StackOverflow all use Ghost for their blogs.

منابع توسعه‌دهندگان گاست

Powerful tooling New

Batteries included. A straightforward JSON importer and exporter keeps your data infinitely portable, while our CLI tool makes configuring, running and updating Ghost a breeze.

Learn more about Ghost CLI

Theming with Handlebars

Simple, powerful theming with Handlebars

Use beautiful Handlebars templates to build out your publication. Powerful helpers allow you to pull any data and display it however you want. Take complete control of your design, rather than being limited to a few little options.

مستندات کامل تم را ببینید

A complete, self-consuming JSON API for all your data

Ghost’s JSON API means that you have full control over what data to get, set and display. You can build entire publishing apps on top of it, and completely customise the reader experience.

"posts":[{
  "id":1,
  "uuid":"bc0a0924-b49c-45c8-897d-728f6acba7c9",
  "title":"Welcome to Ghost",
  "slug":"welcome-to-ghost",
  "markdown":"We're live! **Nice.**",
  "html":"<p>We're live! <strong>Nice.</strong></p>",
  "image":null,
  "status":"published",
  "language":"en_US",
  "meta_title":null,
  "meta_description":null,
  "author":1
}]
"tags":[{
  "id":1,
  "uuid":"ec3a0924-a59c-45c8-817d-428f6acba7c4",
  "name":"Getting Started",
  "slug":"getting-started",
  "hidden": false,
  "parent": null,
  "image":null,
  "meta_title":null,
  "meta_description":null,
  "created_at":"2014-11-17T19:02:27.147Z",
  "created_by":1,
  "updated_at":"2014-11-17T19:02:27.147Z",
  "updated_by":1
}]
"users":[{
  "accessibility": null,
  "bio": null,
  "cover": null,
  "created_at": "2014-10-11T19:02:27.147Z",
  "created_by": 1,
  "id":1,
  "image": null,
  "language": "en_US",
  "last_login": "2014-11-17T19:02:27.147Z",
  "location": null,
  "meta_description": null,
  "meta_title": null,
  "name": "Eric Almeida",
  "slug": "eric-almeida",
  "status":"active",
  "tour": null,
  "updated_at":"2014-10-11T19:02:27.147Z",
  "updated_by":1,
  "uuid": "fs4a0021-b22a-33a1-531c-424e2caba3c3",
  "website": null
}]

Pull complete post data

Grab all of your post data from Ghost's full JSON API, including media and SEO meta data. Re-use and re-purpose your content wherever you need it. We also include full API access via our Handlebars themes.

کاوش در مستندات API

Fully managed platform as a service

Our Ghost(Pro) service makes your publication stable, secure and fast.

Ghost Network Map
لس آنجلس
درگاه توزیع
نیویورک
درگاه توزیع
لیما
درگاه توزیع
آمستردام
Core data center
قاهره
درگاه توزیع
ژوهانسبورگ
درگاه توزیع
مسکو
درگاه توزیع
سنگاپور
درگاه توزیع
ملبورن
درگاه توزیع
Ghost Logo
PRO

State of the art, worldwide infastructure

Ghost’s core servers reside securely in Amsterdam, while our Content Delivery Network distributes your work across a network of 151 data centres worldwide.
Your site responds instantly, no matter where your readers are.

Fully managed service

Environment, install, updates, backups, optimisations, all taken care of on your behalf! We lose sleep so you don't have to.

Security taken seriously

Isolated applications, SSL by default, firewalls and spam protection. All threats mitigated by our team whenever needed.

Easy custom domains

Make your site memorable and easy to find with a branded URL. Drop in the domain name of your choice with a few clicks.

Automatic backups

All customer data is continuously backed up to an off-site location, ensuring that you never need to worry about losing content.

Total developer control

Develop your own themes, API integrations, or functionality. There are no restrictions to how you can use Ghost(Pro).

Enterprise cloud

Our state of the art cloud ensures that your site always performs at its best, even when you hit the front page of Reddit.

An open marketplace

Hundreds of beautiful free and premium themes are available from our open marketplace, so you can get up and running with a great design to match your brand in no time at all.

Coming soon, the marketplace will also expand to support third party apps and integrations, increasing the amount you can do with Ghost even further.

کاوش در بازار

Native apps New

Prefer a speedy native experience? Our Ghost native apps provides all the beauty and power of Ghost, right on your device. It also means that you can easily switch between multiple sites on the fly. Available for Mac, PC, Linux and Android.

Download Ghost Native Apps

Square
Square
اسکوئر برای صحبت‌کردن با مشتریان خود و نیرو بخشیدن به مجله شرکت از گاست بهره می‌برد.

Stewarded by a non-profit organisation

An independent group, passionate about the future of publishing tech

Made for love, not for profit

Ghost is a non-profit organisation because we believe in independence. We want to be around for a long time, and keep building the best tech we can.

Built to last, now and in future

Everything we do is about pushing the boundaries of online publishing. We create products which look to the future, rather than being stuck in the past.

Open development

Almost everything we do is released as open source and developed in public over on Github. We also release all our revenue and growth data transparently.

Vibrant community

Check out our Ghost forum of over 10,000 Ghost users, developers and writers. It's the best way to meet other people working with Ghost, all over the world.

Ready to give it a try? Start a trial completely free for 14 days and build your publication