توسعه‌دهندگان

گاست محصولی کاملا متن‌باز است که دریافت گردیده‌است 1,370,860 زمانی در کنار افرادی مانند خودتان.

دریافت گاست

v1.21.6 (2.3mb zip) | چه خبر | تاریخچه

طراحی ساده و فناوری پیشرفته

ظاهری مانند بچه گربه دارد ولی مانند یک یوزپلنگ میدود

Node.js is the platform which powers Ghost. Being built on Chrome's JavaScript runtime makes it fast, scalable and incredibly efficient.

Ember.js runs the clientside web application which makes up Ghost’s administrative area for smooth, slick user experience.

Handlebars is the powerful, logicless, semantic templating language which powers Ghost's themes. It's very easy to learn!

Slack Logo

Join our Slack community and chat with other Ghost developers from all over the world in real-time.

Yep. We really did just try to make instant messaging sound like some crazy awesome new-fangled thing.

به‌روزرسانی‌های بلاگ توسعه‌دهندگان

به ما در ساخت گاست کمک کنید

به گروهی باورنکردنی از مشارکت‌کنندگان سراسر دنیا بپیوندید

اعلان‌های توسعه‌دهندگان گاست

خبرنامهٔ اطلاعیه‌های گاه‌به‌گاه ما برای توسعه‌دهندگان